Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng

Mạch nạp USBISP (AVR + 8051)

THÔNG TIN SẢN PHẨM:
Tên sản phẩm: Mạch nạp USBISP (AVR + 8051)
Mã sản phẩm: #BA57
Nhà sản xuất: Chính hãng
Giá: 75,000 VNĐ (Giá bán lẻ)

Loại: Mặc địnhChi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan


Mạch nạp STC
Hàng còn 4 cái
Mạch nạp ST-LINK V2 (STM8/STM32)
Hàng còn 4 cái
Mạch nạp PIC K150
Hàng còn 4 cái
CP2102
Hàng còn 4 cái
MẠCH NẠP 8051 SP200SE
Hàng còn 4 cái