Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng

nút nhấn tự giữ (xanh) DS-211/213

THÔNG TIN SẢN PHẨM:
Tên sản phẩm: nút nhấn tự giữ (xanh) DS-211/213
Mã sản phẩm: #GNC4
Nhà sản xuất: Chính hãng
Giá: 4,000 VNĐ (Giá bán lẻ)

Loại: Mặc địnhChi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan


CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH V-156-1V25
Hàng còn 4 cái
Nút nhấn tròn 16mm đỏ xanh R13-507
Hàng còn 4 cái
Công tắc bập bênh 2P
Hàng còn 4 cái
NÚT NHẤN 2P
Hàng còn 4 cái
CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH MINI
Hàng còn 4 cái
NÚT NHẤN 4P (6)
Hàng còn 4 cái
CÔNG TẮC GẬT GÙ 3 CHÂN 2 VỊ TRÍ MTS102
Hàng còn 4 cái
CÔNG TẮC GẬT GÙ 3 CHÂN 3 VỊ TRÍ MTS103
Hàng còn 4 cái
Nút nhấn 22mm LA38 (ĐỎ)
Hàng còn 4 cái
Công tắc gạt tròn 22mm (3 vị trí)
Hàng còn 4 cái
Công tắc gạt tròn 22mm (2 vị trí)
Hàng còn 4 cái
Công tắc DIP gạt 2P
Hàng còn 4 cái
Công tắc DIP gạt 3P
Hàng còn 4 cái
Công tắc DIP gạt 4P
Hàng còn 4 cái
Công tắc gạt 3 chân mini 2.54
Hàng còn 4 cái
GIẤY MÔ HÌNH 3MM
Hàng còn 4 cái
Nút dừng khẩn cấp
Hàng còn 4 cái
NÚT NHẤN 4P (17)
Hàng còn 4 cái
Nút nhấn 22mm LA38 (VÀNG)
Hàng còn 4 cái
Nút nhấn 22mm LA38 (XANH)
Hàng còn 4 cái
CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH V-156-1C25
Hàng còn 4 cái
Công tắc DIP gạt 6p
Hàng còn 4 cái
nút nhấn tự giữ (đỏ) DS-211/213
Hàng còn 4 cái
nút nhấn 4P 12*12*7.3 (kèm nắp)
Hàng còn 4 cái
fomal - GIẤY MÔ HÌNH 5MM
Hàng còn 4 cái
nút nhấn tròn tự nhả (đỏ) DS-314
Hàng còn 4 cái
nút nhấn tròn tự nhả (xanh) DS-314
Hàng còn 4 cái
công tắc tròn 10mm (ĐỎ) DS-315
Hàng còn 4 cái
công tắc tròn 15mm (đen) DS-316
Hàng còn 4 cái
công tắc tròn 20mm 3 cực
Hàng còn 4 cái