Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng

LƯỢC CÁI 6P 2MM

THÔNG TIN SẢN PHẨM:
Tên sản phẩm: LƯỢC CÁI 6P 2MM
Mã sản phẩm: #-*-
Nhà sản xuất: Chính hãng
Giá: 1,000 VNĐ (Giá bán lẻ)

Loại: Mặc địnhChi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan


LƯỢC ĐỰC
Hàng còn 4 cái
LƯỢC CÁI 40P 2.54MM
Hàng còn 4 cái
KF128 DOMINO 2P (3.81MM)
Hàng còn 4 cái
KF128 DOMINO 2P (5.0MM)
Hàng còn 4 cái
KF128 DOMINO 3P (3.81MM)
Hàng còn 4 cái
KF128 DOMINO 3P (5.0MM)
Hàng còn 4 cái
Jumper ngắn mạch 10P TB1512
Hàng còn 4 cái
DOMINO TB1505 (5P)
Hàng còn 4 cái
DOMINO TB1510 ĐÔI (10P)
Hàng còn 4 cái
DOMINO TB1512 (12P)
Hàng còn 4 cái
domino KF7.62 2P
Hàng còn 4 cái
domino KF7.62 3P
Hàng còn 4 cái
domino KF7.62 4P
Hàng còn 4 cái
ĐẾ IC 6P
Hàng còn 4 cái
ĐẾ IC 8P
Hàng còn 4 cái
ĐẾ IC 14P
Hàng còn 4 cái
ĐẾ IC 16P
Hàng còn 4 cái
ĐẾ IC 18P
Hàng còn 4 cái
ĐẾ IC 20P
Hàng còn 4 cái
ĐẾ IC 24P (HẸP)
Hàng còn 4 cái
ĐẾ IC 24P(RỘNG)
Hàng còn 4 cái
ĐẾ IC 28P(HẸP)
Hàng còn 4 cái
ĐẾ IC 28P(RỘNG)
Hàng còn 4 cái
ĐẾ IC 32P
Hàng còn 4 cái
ĐẾ IC 40P
Hàng còn 4 cái
domino nối dây CH-2
Hàng còn 4 cái
domino nối dây CH-3
Hàng còn 4 cái
Jumper 2.54mm
Hàng còn 4 cái
LƯỢC CÁI 20P 2.54MM
Hàng còn 4 cái
LƯỢC CÁI 18P 2.54MM
Hàng còn 4 cái