Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng

jack chuối cái (đỏ - đen)

THÔNG TIN SẢN PHẨM:
Tên sản phẩm: jack chuối cái (đỏ - đen)
Mã sản phẩm: #GNC9
Nhà sản xuất: Chính hãng
Giá: 1,500 VNĐ (Giá bán lẻ)

Loại: Mặc địnhChi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan


Kẹp cá sấu kèm dây
Hàng còn 4 cái
Jack DC 5.5mm liền dây 10cm (đực) tốt 
Hàng còn 4 cái
JACK CHUỐI ĐỰC
Hàng còn 4 cái
Dây test board (cái - cái) 10CM
Hàng còn 4 cái
Dây test board (đực - cái) 10CM
Hàng còn 4 cái
Dây test board (đực - đực) 10CM
Hàng còn 4 cái
ĐẾ BUS 2P (PH2.0)
Hàng còn 4 cái
ĐẾ BUS 3P (PH2.0)
Hàng còn 4 cái
ĐẾ BUS 4P (PH2.0)
Hàng còn 4 cái
ĐẾ BUS 6P (PH2.0)
Hàng còn 4 cái
ĐẾ BUS 7P (PH2.0)
Hàng còn 4 cái
ĐẾ BUS 8P (PH2.0)
Hàng còn 4 cái
ĐẾ BUS 5P (PH2.0)
Hàng còn 4 cái
DÂY ĐIỆN ĐỎ
Hàng còn 4 cái
DÂY RÚT 3*100MM
Hàng còn 4 cái
DÂY RÚT 3*150MM
Hàng còn 4 cái
DÂY RÚT 4*200MM
Hàng còn 4 cái
DÂY RÚT 8*300MM (1 dây)
Hàng còn 4 cái
DÂY BUS 2P(20CM) (PH2.0)
Hàng còn 4 cái
DÂY BUS 3P(20CM) (PH2.0)
Hàng còn 4 cái
DÂY BUS 4P(20CM) (PH2.0)
Hàng còn 4 cái
DÂY BUS 5P(20CM) (PH2.0)
Hàng còn 4 cái
DÂY BUS 6P(20CM) (PH2.0)
Hàng còn 4 cái
DÂY BUS 7P(20CM) - (PH2.0)
Hàng còn 4 cái
DÂY BUS 8P(20CM) - (PH2.0)
Hàng còn 4 cái
DÂY BUS 2P (10CM) (XH2.54)
Hàng còn 4 cái
DÂY BUS 3P(10CM) (XH2.54)
Hàng còn 4 cái
DÂY BUS 4P(10CM) (XH2.54)
Hàng còn 4 cái
DÂY BUS 5P(30CM) (XH2.54)
Hàng còn 4 cái
DÂY BUS 6P(30CM) (XH2.54)
Hàng còn 4 cái